loader-img
loader-img-2

چطور معروف شدم (پرنده آبی) چ1 شمیز رقعی

هیچ وقت به اندازه حالا نمیخاستم
بنویسم اگر قادر  بودم بنویسم
برایت
یک شعر میگفتم برای تمام  چیز‌هایی
که
بهم داده ای به زندگی من جهت داده ای
یاد داده ای که شجاع باشم و تمام چیزهایی را که دارم با بقیه شریک بشوم
تو فقط یک آشپز نستی دوست من هستی و دلم میخواهد بدانی که من توی ویرجینیای
غربی را برایت فریاد شادی میکشم و ارزو میکنم ک‌خوب
شوی