loader-img
loader-img-2

لقمه خوش مزه خوابالو (پرنده آبی) چ1 شمیز

جغد
بزرگ هر شب بیدار
می ماند تا چیزی پیدا کنید و شام آن شبش باشد ...
پوپک همه‌ی سنگ ریزه های دور و برش را می‌شمرد تا خوابش ببرد ...
یک شب پوپک جغد بزرگ را دید ...