مدارهای الکتریکی جریان برق (علوم برای کودکان)(پرنده آبی) چ1 شمیز خشتی 250000 ریال

انسان
ن برق را  (( اختراع)) کرده است ، نه آن
را مثل رگه های نفت ، گاز ، زغال سنگ ، طلا و اورانیوم در طبیعت
پیدا و (( کشف )) کرده است . برق همه جا وجود دارد اما نه دیده می شود نه بویی
دارد و نه می توانیم آن را لمس کنیم
برق در درون مواد پنهان شده است