loader-img
loader-img-2

اتحادیه شانگهای.چشم اندازها (زرکوب) چ1

این
کتاب منبعی است دربارۀ نقش نهادها و اتحادیههای منطقهای در
تنظیم روابط بینالملل و ایجاد ثبات منطقهای در عصر حاضر.
اهمیت و جایگاه سازمان همکاری شانگهای، که نهاد گستردۀ
منطقهای است، در اعتبار جغرافیایی آن نهفته است که دربرگیرندۀ
مؤثرترین و استراتژیکترین حوزههای جهان معاصر است. شش
کشور بنیانگذار سازمان شانگهای با درک حداقلی موقعیت فوق و
با در نظر گرفتن تحولات آینده به این ایدۀ منطقهای روی آوردهاند.
مکانیسمهای حاکم بر ساختار و اساسنامۀ این اتحادیۀ بزرگ منطقهای
گواه این حقیقت است.
بخشی از توجهات این سازمان به اعضای ناظر معطوف است که
جمهوری اسلامی ایران از مؤثرترین آنهاست. در حال حاضر،
شانگهای برای تحقق اهداف با دشواریهای پیچیدهای مواجه است
که با توجه به وسعت جغرافیایی، تراکم جمعیتی و قدرت اقتصادی و
توان نظامی، میتواند روند قدرت جهانی را در عصر حاضر به نفع آسیا
رقم بزند و بر جغرافیای سیاسی حوزههای زیر نفوذ، بهویژه مناطق
ناامن و بحرانزا، تسلط استراتژیک پیدا کند این کتاب منبعی است دربارۀ نقش نهادها و اتحادیههای منطقهای درتنظیم روابط بینالملل و ایجاد ثبات منطقهای در عصر حاضر.اهمیت و جایگاه سازمان همکاری شانگهای، که نهاد گستردۀمنطقهای است، در اعتبار جغرافیایی آن نهفته است که دربرگیرندۀمؤثرترین و استراتژیکترین حوزههای جهان معاصر است. ششکشور بنیانگذار سازمان شانگهای با درک حداقلی موقعیت فوق وبا در نظر گرفتن تحولات آینده به این ایدۀ منطقهای روی آوردهاند.مکانیسمهای حاکم بر ساختار و اساسنامۀ این اتحادیۀ بزرگ منطقهایگواه این حقیقت است.بخشی از توجهات این سازمان به اعضای ناظر معطوف است کهجمهوری اسلامی ایران از مؤثرترین آنهاست. در حال حاضر،شانگهای برای تحقق اهداف با دشواریهای پیچیدهای مواجه استکه با توجه به وسعت جغرافیایی، تراکم جمعیتی و قدرت اقتصادی وتوان نظامی، میتواند روند قدرت جهانی را در عصر حاضر به نفع آسیارقم بزند و بر جغرافیای سیاسی حوزههای زیر نفوذ، بهویژه مناطقناامن و بحرانزا، تسلط استراتژیک پیدا کند
 • زبان کتاب
  فارسی
 • شابک
  9786001210891
 • سال نشر
  1389
 • چاپ جاری
  1
 • شمارگان
  2000
 • قطع
  وزیری
 • تعداد صفحات
  285
 • نویسنده
  کیومرث یزدان پناه درو
 • ویراستار
  انتشارت علمی و فرهنگی
 • وزن
  630 گرم
 • شناسه محصول
  183855

دیدگاه شما

نظرات کاربران ( 0 نظر)
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی