لباوفسکی بزرگ (مجموعه خوانش فیلم) چ1 شمیز رقعی 100000 ریال

لبافسکی
بزرگ ساخته برادران کوئن ، به معنای
واقعی کلمه یک فیلم کالت محسوب می شود
این کمدی هجو آمیز که در سال 1998 ساخته شد
محبوبیتی فوق العاده در میان عشاق سینما یافت
تلفیقی نبوغ آمیز از جهان تاریک و را از آمیز ریموند چندلر
و نگاه و بصیرت برنده و هجو آمیز پرستن استرجس ، با نقش آفرینی
جف بریجز که در هیبت یک تنبل تن لش غوغا می کند .
 لباوفسکی بزرگ سرشار از ارجاعات
فرهنگی و تاریخ است
که فهم و شناخت آن را ازن منظر دشوار می کند .
در این تک نگاری نویسنده کوشیده است
ارجاعات فرهنگی و تاریخی فراوان فیلم را برای علاقه مندان
فیلم رمزگشایی کند .