پولائو سکودو (دنیا خانه من است)(پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی 350000 ریال

آناک
کاتاک قورباغه ای خیال باف بود. او هرروز در ساحل زیر آفتاب دراز می کشید و به
افق ها خیره می شد. او بر خلاف پدر و مادرش شناگر خوبی نبود واز نظافت خانه لذت
نمی برد. او همیشه بی قرار بود و از زندگی در تمپورانگ خوشش نمی آمد.