ساز دهنی (داستان های صلح و دوستی)(پرنده آبی)چ1 زرکوب رحلی 320000 ریال

پدرم
عاشق موسیقی است و با سازدهنی ترانه هایی با احساس و نغمه هایی پرشور می نوازد.
اما او حالا اینجا نیست. دور از خانه جایی در کوهستان می جنگد. او سازدهنی و همه
ی لباسهایش را برده و ما اصلا نمیدانیم چه زمانی او را دوباره خواهیم دید.