ضد سرطان روشی جدید برای زندگی چ1 شمیز رقعی

داوید
سروان _شراببر ، روانپزشک ، عصب شناس و نویسندهٔ فرانسوی ، در 31 سالگی متوجه شد
که دچار تومور مغزی بدخیم شده است . او که تا آن زمان از چشم پزشک در بیماری نگر
بسته بود ، زان پس در موقعیت بیمار ، با نگاهی مبتنی بر تجربه فردی به بررسی آن
پرداخت و زندگی اش را صرف تحقیق در روش های تکمیل کنندهٔ درمان های متداول سرطان
نمودار در حقیقت ضد سرطان داستانی است تکان دهنده از تحقیقات و تلاش بی وقفه به
سرطان برای رسیدن به روشی متعادل جهت مقابله با سرطان  ؛ کتابی که به طور اساسی نقش محیط ، سبک
زندگی و آسیب های روحی روانی را در این زمینه شرح می‌دهد و خواننده را متقاعد
می‌کند که باید در برابر سلول های سرطانی ، که در برابر سلول های سرطانی که در
بدن همه ما به طور مخفی  خوابیده اند ،
گوش به زنگ و آماده بود