loader-img
loader-img-2

مجموعه مقالات حاکمیت شرکتی چ2 شمیز وزیری

 بررسی‌ها نشان می‌دهد که حاکمیت شرکتی یکی از
با اهمیت ترین موضوعاتی است که توجه همگان را به خود جلب کرده است، به نحوی که
میلیون ها مقاله و نوشته در سال های اخیر در این باره در مجلات معتبر دانشگاهی و
حرفه ای چاپ شده. و در مقام مقایسه با سایر موضوع های مرتبط با علوم انسانی و
اجتماعی، و به ویژه بازارهای پول و سرمایه، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده
است.