loader-img
loader-img-2

نفر پانزدهم چ1 شمیز

 اسامی 14 نفر خوانده شد. سرهنگ   شیطنت آمیز گفت نفر پانزدهم را انتخاب کردیم
منشی زندان اعلام کرد حسن قدیمی داوطلب تحت پوشش سپاه نفر پانزدهم دو نفر زیر
بازوی حسام را گرفته و از ماشین بیرون آوردند پروان نمی توانست باور کند این
حسام است است یک سال و نیم اثرات تغییر ای باور نکردنی در او ایجاد کرده بود دو
تن از برادران بازوی او را گرفته و از خط عبور دادند سروان کاوه رو به سرهنگ کرد
و با لحنی فاتحان گفت  نفر پانزدهم را ما
انتخاب کردیم سرهنگ به تامل دین کاظمی عضو سپاه و فرمانده عملیات منطق فرهنگ ضد
انقلاب در یک لحظه مشاعره را از دست داد و گیج شد. نفر پانزدهم  اثر جهانگیر خسروشاهی داستان بلند از وقایع
ایام دفاع مقدس است که با نثر شاعرانه احوال آدم‌های آن دوران را بیان می کند.