loader-img
loader-img-2
حضور مهدخت معین فرزند دکتر محمد معین در انتشارات علمی و فرهنگی

مهدخت معین فرزند ارشد دکتر محمد معین در تاریخ 14 بهمن ماه 99 به دعوت نادره رضایی در انتشارات علمی و فرهنگی حاضر شد. مرحوم دکتر محمد معین یکی از برجسته‌ترین محققان، مولفان و مترجمان حوزه زبان و ادب فارسی و پدیدآورندۀ یکی از مهمترین لغت‌نامه‌های فارسی یعنی فرهنگ معین است. همچنین او مترجم کتاب ایران از آغاز تا اسلام است که از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.

دکتر مهدخت معین فرزند ارشد دکتر محمد معین و استاد ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی است. او در کنار تدریس و پژوهش مسائل مربوط به آثار و تالیفات پدرش را نیز پیگیری و مدیریت می‌کند. آخرین تاریخ قرارداد تجدید چاپ کتاب ایران از آغاز تا اسلام در انتشارات علمی و فرهنگی که با مهدخت معین در جایگاه ورثۀ مرحوم معین بسته شده بود مربوط به سال 1368 است و اکنون انتشارات علمی و فرهنگی از او دعوت کرد تا با حضور در مجموعه قرارداد تازه‌ای با هماهنگی ورثه مرحوم برای این کتاب تنظیم شود.

در این دیدار مهدخت معین نسبت به کم‌لطفی برخی ناشران دربارۀ چاپ‌های مجدد و اعمال تغییرات بدون نظارت و هماهنگی با خانواده ابراز ناخرسندی کرد و گفت: ناشران بزرگ و کوچک بدون انجام کار تخصصی و حتی بدون اطلاع ما فرهنگ معین را چاپ می‌کنند یا بعضاٌ تلخیص و به صورت یک جلدی منتشر می‌کنند و با این کار فرهنگ‌های پر غلط را به نام مرحوم معین چاپ می‌کنند و به نام مولف لطمه می‌زنند.

نادره رضایی در این دیدار توضیحاتی دربارۀ موزه و مرکز اسناد انتشارات علمی و فرهنگی داد و از معین خواست: اگر وسیله یا دست‌خطی از دکتر معین وجود دارد که برای موزۀ ما مناسب است از شما خواهش می‌کنیم موزۀ علمی و فرهنگی را به آن مزین کنید.

معین از این ایده استقبال کرد و گفت: کار بسیار خوبی است و همچنین این دیوار مشاهیر که عکس بزرگان علمی و فرهنگی در آن قرار گرفته هم در ورود نظرم را جلب کرد و بسیار کار پسندیده‌ای است.

همچنین بهرام پروین گنابادی معاون فرهنگی انتشارات علمی و فرهنگی در این دیدار به ذکر خاطرات دوران تحصیل پرداخت که دکتر مهدخت معین در کسوت استاد ادبیات برای دانشجویان شرایطی را فراهم می‌کردند تا بتوانند فرهنگ معین را با تخفیف زیاد تهیه کنند.

خانم معین در این باره گفت: این اقدام پدر و ماردم بود و من واسطه بودم؛ دغدغه‌شان بود که دانشجوها بتوانند کتاب را تهیه کنند و به من می‌گفتند اگر می‌دانی کسی توانش را ندارد کتاب را رایگان بده. بخشی از حق مؤلف را به صورت کتاب می‌گرفتند برای همین کار.

همچنین معین به برخی آثار منتشر نشده از مرحوم معین اشاره کرد که برای انتشار نیاز به کار تخصصی دارند و باید روی آنها وقت گذاشته شود.

دیدگاه شما
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی