loader-img
loader-img-2
سیمین دانشور و کتاب سیری در هنر ایران

یکی از مهم‌ترین آثار ماندگاری که در انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده و خواهان زیادی دارد سیری در هنر ایران است. سرویراستار این اثر دکتر سیروس پرهام می‌گوید: سیری در هنر ایران در بردارندۀ بررسی تخصصی تمامی هنرهای میهن ما از دوران پیش از تاریخ تا به امروز است.
بی‌شک برای اینکه چنین کتابی ترجمه و چاپ شود نیاز به همفکری‌ها و تبادل‌نظرات زیادی است. به همین منظور جلسه‌ای با حضور صاحب‌نظران شکل می‌گیرد که بخشی از صورت‌جلسۀ آن را در تصویر می‌بینید و می‌خوانید. سیمین دانشور که شاید تحصیلاتش و تدریسش در زمینۀ هنر زیر سایۀ داستان‌نویسی‌اش کمتر دیده شد، نظراتش را دربارۀ این اثر می‌گوید:

«... آقای همایون‌پور سپس نظرات سرکار خانم سیمین دانشور را که به علت کسالت در جلسه حضور نیافته بودند به اطلاع حاضران رساندند. خانم دانشور بر ضرورت ترجمۀ دورۀ پوپ تأکید داشتند و گفتند ترجمۀ چنین اثری به تدریس هنر ایران در دانشگاه‌ها بسیار کمک خواهد کرد. توصیۀ ایشان این بود که در متن مقاله‌ها در حد امکان کمتر دست برده شود چون چنین دخالت‌هایی هم باعث تأخیر می‌شود و هم ممکن است به اصالت مقاله‌ها لطمه بزند. ایشان همچنین توصیه کردند که در صورت امکان کوشش شود فیلم افست عکس‌های کتاب از ژاپن تهیه شود. خانم دانشور گفتند چون از دورۀ پوپ طی سی سال تدریس استفاده کرده‌اند با آن به‌خوبی آشنا هستند و با وجود کسالت، علاقه دارند در چنین امر مهمی مشارکت داشته باشند.»

آنچه دیدید ورقی بود از بیش از سیصد هزار سند دسته‌اول از تاریخ انتشارات علمی و فرهنگی که میراث‌دار انتشارات فرانکلین و بنگاه ترجمه و نشر کتاب است. به زودی با افتتاح موزه و مرکز اسناد انتشارات علمی و فرهنگی شاهد اسناد و شگفتی‌های بیشتری از تاریخ نشر خواهیم بود.

 

نویسنده: مصطفی فرهنگی

دیدگاه شما
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی