loader-img
loader-img-2
محمد حسنی مدیرعامل جدید انتشارات علمی و فرهنگی شد

نشست تکریم و معارفۀ مدیرعامل جدید انتشارات علمی و فرهنگی در سازمان تأمین اجتماعی با حضور سیدمیرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، محمد حسنی، مدیرعامل جدید و نادره رضایی مدیرعامل سابق برگزار شد.
سید میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در آغاز این نشست گفت: عدالت یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی از مهمترین دستگاه‌هایی است که در زمینۀ عدالت نقشی محوری دارد. اشکالات و کاستی‌های ما در زمینۀ عدالت تنها اشکالات کارکردی نیست و در زمینه‌هایی با مشکلات نظری هم مواجه هستیم و انتشارات علمی و فرهنگی می‌تواند در این زمینه و برای حلّ مسائل واقعی مردم در همکاری با نخبگان نقش موثری داشته باشد.
وی افزود: انتشارات علمی و فرهنگی از قدیمی‌ترین و معتبرترین مؤسسات انتشاراتی کشور است که با جامعۀ نخبگانی کشور ارتباط عمیق دارد و امیدواریم در آینده نیز با تداوم و تعمیق این ارتباط در مسیر اهداف انتشارات حرکت شود، چرا که باید به نحو شایسته از همۀ ظرفیت نخبگانی استفاده شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: انتشارات علمی و فرهنگی نهادی مرتبط با کتاب و اندیشه است و ساحت این حوزه حل مسئله است. مسائل نیز باید در ارتباط با نیازهای مردم تعریف شده و برای حلّ آن‌ها از ظرفیت‌های مختلف این مؤسسه در زمینه تألیف و ترجمه استفاده گردد. آفت این حوزه دور بودن از مسائل واقعی مردم و درگیر شدن به حاشیه‌های سیاسی و فردی است. اولویت ما این است که تعامل و ارتباط بین واحدهای مختلف سازمان تأمین اجتماعی و انتشارات علمی و فرهنگی را توسعه دهیم. لذا در دورۀ جدید باید با فعال کردن ظرفیت‌های مختلفِ این مؤسسه و برقراری تعامل مؤثر با نخبگان و البته توجه به اقتضائات و تغییرات حوزه نشر، به جریان‌سازی ذیل نیازهای تئوریک جامعه بپردازیم.


در پایان این نشست مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از تلاش‌ها و زحمات نادره رضایی، مدیرعامل سابق انتشارات علمی و فرهنگی و امیرعباس تقی‌پور، عضو سابق هیأت مدیره تقدیر و برای محمد حسنی، مدیرعامل جدید و صلواتیان، عضو جدید هیأت مدیره آرزوی توفیق کرد.
محمد حسنی، مدیرعامل جدید انتشارات علمی فرهنگی نیز در این جلسه از اعتماد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تشکر کرد و گفت: کارکرد انتشارات علمی و فرهنگی باید در جهت ترسیم افق و آینده‌ای باز تعریف شده و هویت جدیدی برای این مؤسسه ایجاد شود. البته هویت جدید باید متضمن موفقیت‌ها و نقاط قوت گذشته باشد و این مجموعه به بازوی فرهنگی کشور و انقلاب تبدیل شود. در این مسیر باید تصویر و رؤیایی برای آینده انتشارات علمی فرهنگی داشته باشیم و با حفظ افتخارات گذشته صورت جدیدی را به وجود آوریم و توان علمی و مدیریت را برای تحقق این رؤیا حاصل کنیم.


نادره رضایی، مدیرعامل سابق انتشارات علمی و فرهنگی نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در مؤسسه طی دو سال مدیریت خود را عرضه و برای مدیرعامل جدید آرزوی موفقیت کرد. او پس از این جلسه نیز در شرکت حاضر شد و با همکاران خود خداحافظی کرد و برای آنان در ادامۀ مسیر کاری آرزوی توفیق نمود.


گفتنی است که محمد حسنی دانش‌آموختۀ دکتری رشته فرهنگ و ارتباطات است و پیش از این مسئولیت‌هایی در حوزۀ فرهنگ و هنر داشته است؛ مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی، مدیرکل منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی، رئیس مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی و مدیرعامل مؤسسه پژوهش و نشر مسجد مقدس جمکران از جملۀ این مسئولیت‌ها بوده است. وی در حوزه فرهنگ و رسانه دارای تألیفات و مقالات متعددی است.
 

دیدگاه شما
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی