loader-img
loader-img-2
«شهر و سینما در ایران» منتشر شد

مطالعات فیلم و سینما در دهه‌های گذشته وسعت و ابعاد متنوعی پیدا کرده است. مطالعات فیلم و تحلیل‌های سینمایی از منظر و رویکرد رشته‌هایی همچون فلسفه، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و ... در فضاهای دانشگاهی و عمومی بیش از پیش رونق یافته است. این رونق‌یافتگی حاکی از حضور و تأثیر فراوان سینما در زیست روزمرۀ انسان مدرن است. یکی از این رشته‌ها و زمینه‌های تحلیلی، سینما و نسبتش با مؤلفه‌های اجتماعی، مطالعات جامعه‌شناختی و خاصه مطالعات شهری است. سنجش نسبت سینما و شهر و چگونگی بازنمایی و آشکارشدن شهر در آثار سینمایی در این دست مطالعات جایگاهی ویژه‌ای دارد. پرسش مشخص در اینجا این است که شهری که در سینما بازنمایانده می‌شود چگونه شهری است؟ نشانه‌های شهری در سینما چگونه ممکن و تصویر می‌شود و سینما چگونه با بخشی از شهر تولید خاطره می‌کند؟


اگر بخواهیم در مطالعات جامعه‌شناسانۀ شهری پیش‌گفته به کتابی تازه‌چاپ و نوظهور اشاره کنیم، شهر و سینما در ایران از آخرین نمونه‌های شاخص و درخور اشاره است. شهر و سینما در ایران به کوشش بهارک محمودی (عضو هیئت علمی روزنامه‌نگاری دانشگاه علامۀ طباطبایی) و نویسندگی چند تن از محققان و بازتاب مقالاتشان در موضوع موردبحث منتشر شده است.

بهارک محمودی در این کتاب نویسندۀ پیشگفتار و درآمد کتاب بر تحلیل نسبت سینما و شهر و نیز آخرین مقالۀ آن با عنوان «تخیل تهران: منظر ذهنی شهر در سینمای دهۀ چها و پنجاه شمسی در ایران» است. محمودی در پیشگفتار کتاب پس از بیانی بر مسئلۀ اصلی، شرحی از آثار و کتاب‌های پیشینِ موجود در این حوزۀ مطالعاتی می‌دهد که مرورش از دید اشراف بر پیشینۀ موضوع و واژگان رایج در بحث بسیار سودمند است. سپس به شرحی کوتاه بر دیگر مقالات حاضر می‌پردازد.


دیگر مقالات کتاب شهر و سینما در ایران را پرویز اجلالی با عنوان «سالن‌های سینما در شهرهای ایران (1283-1395): از پیدایش تا توسعۀ ناپایدار»، سید مجید حسینی‌زاد با عنوان «نشانۀ شهر در سینمای ایران: بازخوانی معنای شهر در تصاویر سینمایی»، امیر علی نجومیان با عنوان «جنسیت و شهر در سینمای ایران»، علی پاپلی یزدی با عنوان «رادیکال شدن شهر محله‌ای در سینمای لاتی – جاهلی» [فیلمفارسی] نگاشته‌اند.


انتشارات علمی و فرهنگی کتاب شهر و سینما در ایران را در همکاری با معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، به کوشش بهارک محمودی و نویسندگی جمعی از محققان در سال 1400 و با شمارگان 100 نسخه در 189 صفحه و جلد رقعی و با قیمت 55 هزار تومان منتشر کرده است.
 

دیدگاه شما
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی