loader-img
loader-img-2
همکاری دانشگاه تهران و انتشارات علمی و فرهنگی

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل انتشارات علمی و فرهنگی و به نقل از ایبنا، با هدف اشاعه و ترویج دانش کاربردی دانشگاه‌ها و تحول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با اتخاذ رویکرد عمومی‌سازی دستاوردهای دانشگاهی، انتشارات علمی و فرهنگی با شبکه اینترنتی دانشگاه تهران تفاهمنامه همکاری امضا کرد.

هم‌افزایی برای تولید و ترویج محتوای عمیق با هدف افزایش سواد رسانه‌ای مردم و همچنین عمومی‌سازی و تجاری‌سازی دستاوردهای دانشگاه (دانش و دانشمند) در پاسخ به سوال‌ها و مسائل جامعه با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین اشاعه و ترویج دانش از محورهای این تفاهمنامه است.

تفاهم‌نامه شامل بندهای زیر است؛

شناسایی دانش‌های موثر و پنهان در حل مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و آشکارسازی آن از طریق بکارگیری روش‌های نوین ترویج دانش و کاربردی نمودن دانش موجود یا تولید آن.

- همکاری در تولید و توزیع کتب الکترونیک انتشارات تهران

- همکاری در امور رسانه‌ای، ارتباطاتی، با استفاده از ظرفیت‌های دو طرف

- ایجاد فرصت‌های همکاری برای دانشجویان رشته های متناسب با فعالیت انتشارات

- همکاری در استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی دو طرف

این تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان قاسم صفائی‌نژاد، مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی و به نمایندگی از این انتشارات و سیدمهدی شریفی، مشاور رئیس دانشگاه تهران و مدیر شبکه دانشگاه تهران به نمایندگی از دانشگاه تهران منعقد شد.

دیدگاه شما
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی