loader-img
loader-img-2
جلد دوم و سوم کتاب «تمدن و سرمایه‌داری» منتشر شد

به گزارش ارتباطات و امور بین‌الملل انتشارات علمی و فرهنگی، جلد دوم کتاب «تمدن و سرمایه داری»در 868 صفحه، شمارگان 500 نسخه و جلد سوم کتاب «تمدن و سرمایه داری» در 892 صفحه و شمارگان 500 نسخه توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.
در خلاصه این کتاب آمده است: «کتاب تمدن و سرمایه داری »
بهترین جمله برای معرفی کتاب «تمدن و سرمایه داری» جمله اول  فرنان برودل در جلد دوم است ،  اگر قرار باشد تنها به دنبال یک ایماژ ساده برای کتاب حاضر بگردم، پاسخ خواهم داد که این جلد ما را از طبقه همکف که به زندگی روزمره اختصاص داشت-موضوع جلد اول کتاب- به طبقه بالا می‌برد؛ جایی که چیزی را به نمایش می‌گذارد که من «زندگی اقتصادی» می‌خوانم.
فرنان برودل با بررسی دقیق زندگی مادی این کتاب سه گانه در حقیقت در مورد عظمت انسان بودن و توان انسان برای کارهای بزرگ است .برودل در این مجموعه کتاب به تمدن تجدد و نظام سرمایه داری و گسترش آن  میپردازد و در جلد دوم به طور خاص به توصیف و تحلیل و ترسیم نظام سرمایه داری نگاه میکند و در جلد سوم نگاه خود را به  جزییات آن و کارکرد این نظام در جهان معطوف میسازد، فرنان برودل به مکتب تأثیرگذار تاریخگرایی نو مرتبط است که از گسست بزرگ از پارادایم روایی مسلط در اوایل قرن بیستم حمایت می کرد و رویکردی به تاریخ را در بر می گرفت که علوم اجتماعی را با تاریخ مشکل محور ادغام می کرد. برودل به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین مورخان قرن بیستم ستایش می‌شود، برودل  با  بیان داستان های معقول و منطقی برای گفتن ظاهر شد، فهم نظریات او در عمل کمی مشکل است.نظر او، سرمایه‌داری یک مقوله همه مکانی یا جهانی و همه‌زمانی یا همه‌وقتی بوده است: «سرمایه‌داری از آغاز تاریخ بالقوه قابل مشاهده بوده است و اینکه در همه ادوار خود را بسط داده و تداوم بخشیده است»
برودل، مارکس را که نگرشی مادی گرایانه  داشت و وبر را که روحیه انگارگرایانه داشت را نقد میکرد و نگرش خود را که نگرشی تمدنی است ،اعلام کرد ،همراه شدن با برودل در این کتاب سه گانه و بررسی نظام سرمایه داری و عوامل رشد آن خواننده را مشعوف میسازد ،با برودل به قرون پانزده تا هیجده سفر کنید و  سرگذشت مادی و عملی بشر را در این قرون تا پیدایش نظام سرمایه داری و بازارهای مبادلاتی  رصد کنید و در آن تعمق کنید.

دیدگاه شما
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی