loader-img
loader-img-2
  1. خانه
  2. اخبار
  3. احمد سمیعی گیلانی

بزرگان فرهنگ و کتاب ایران، درهای نخستین موزه نشر را گشودند

افتتاح موزه و مرکز اسناد انتشارات علمی و فرهنگی که در نوع خود در کشور بی‌نظیر است در رسانه‌ها و مجامع فرهنگی …