1. خانه
  2. اخبار

پرتره‌نگاری به روایت ایرنا

منیره زینلی خبرنگار فرهنگی ایرنا در یادداشتی کتاب «پرتره‌نگاری» نوشتۀ شیرر وست را که انتشارات علمی و فرهنگی …

نگاهی به نمایشنامۀ الکترا

کتاب «الکترا» نوشتۀ سوفوکل با ترجمۀ محمد سعیدی تجدید چاپ شد. الکترا شخصیتی در افسانه‌های یونان باستان است که …