1. خانه
  2. اخبار

بازشناسی شهریارِ ماکیاولی

چاپ دوم کتاب «شهریار منجی؛ معنای شاهکار ماکیاولی»، نوشتۀ مائوریتزو ویرولی و ترجمۀ زانیار ابراهیمی منتشر شد.