1. خانه
  2. اخبار

گفتگو دربارۀ دورۀ تازۀ مجله «کتاب امروز»

پس از انتشار شمارۀ سوم مجله احیا شدۀ «کتاب امروز» و استقبال مخاطبان دنیای کتاب و مطبوعات بناست در تاریخ 8 …

انتشارات علمی و فرهنگی به کتابخانۀ زندان‌های استان تهران کتاب اهدا کرد

هدف از فعالیت‌هایی که با نام مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها یا شرکت‌ها شناخته می‌شود، خلق ارزش …