1. خانه
  2. اخبار

«همسران خوب» به نوبت چهارم چاپ رسید

رُمان «همسران خوب» دومین اثر از سه‌گانۀ لوئیزا می آلکوت (زنان کوچک، همسران خوب، مردان کوچک) پس از شش سال …

«مردان کوچک» بزرگ‌تر شدند

اثر داستانی «مردان کوچک» به قلم لوئیزا می آلکوت و ترجمۀ شهین‌دُخت رئیس‌زاده به همت انتشارات علمی و فرهنگی با …