1. خانه
  2. اخبار

بهترین کتاب برای شناخت احوال روحانیان شیعه

به گزارش روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی، به نقل از خبرگزاری ایرنا کتاب قصص العلماء نوشته محمدبن سلیمان …