1. خانه
  2. اخبار

نمایش مستند «مرکبّ محو» در نشست «سیر تطور ادبیات معاصر»

در نشستی با عنوان «سیر تطور ادبیات معاصر» که به بزرگداشت مقام مجتبی مینوی اختصاص داشت،نسخۀ پیش‌نمایش مستند …