1. خانه
  2. اخبار

نمایش مستند «مرکبّ محو» در نشست «سیر تطور ادبیات معاصر»

در نشستی با عنوان «سیر تطور ادبیات معاصر» که به بزرگداشت مقام مجتبی مینوی اختصاص داشت،نسخۀ پیش‌نمایش مستند …

داستان محک خوردن ترجمه‌ای از شکسپیر

ویلیام شکسپیر بیشتر با «هملت» برای ایرانیان شناخته شده است، اما از نظر ادبی «لیرشاه» بر دیگر نمایش‌نامه‌های …