1. خانه
  2. اخبار

شمارۀ جدید مجلۀ «کتاب امروز» به زودی منتشر می‌شود

شمارۀ جدید مجلۀ کتاب امروز در زمستان 1400 که در پروندۀ ویژه‌اش متمرکز به آنتونیو گرامشی، متفکر ایتالیایی خواهد …

علمی و فرهنگی چندرسانه‌ای شد

بخش چندرسانه‌ای سایت انتشارات علمی و فرهنگی راه‌اندازی شد. از این پس مخاطبان محترم می‌توانند …

جایِ خالی مجلهٔ مرور کتاب در نشریات ایران

اندکی پس از انتشار شمارۀ سوم دورِ جدید این نشریه، صفحۀ اینستاگرام انتشارات علمی و فرهنگی میزبان متین غفاریان، …

گفتگو دربارۀ دورۀ تازۀ مجله «کتاب امروز»

پس از انتشار شمارۀ سوم مجله احیا شدۀ «کتاب امروز» و استقبال مخاطبان دنیای کتاب و مطبوعات بناست در تاریخ 8 …