1. خانه
  2. اخبار

آیا عواطف بر جامعه اثرگذارند؟

به گزارش روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی به نقل از خبرگزاری ایرنا کتاب مسئله عواطف در جوامع اثر جاناتان …