1. خانه
  2. اخبار

سروش پنج هزار جلد حافظ‌نامه می‌خواهد

موزه و مرکز اسناد انتشارات علمی و فرهنگی به‌زودی افتتاح خواهد شد و در به همین دلیل روابط عمومی انتشارات علمی و …

135250 ریال به مترجم پرداخت شد

در حالی که قرار است به زودی موزۀ انتشارات علمی و فرهنگی افتتاح شود سندی دیگر از این گنجنیۀ منتشر شد. این سند از …

ساعت هشت و نیم صبح چطور است؟

انتشارات علمی و فرهنگی سندی دیگر از گنجینۀ اسناد خود را منتشر کرد. سندی که نشان‌دهندۀ صراحت و صمیمیت در …

عصر ایمان با پست سفارشی هوایی رسید

با نزدیک شدن به افتتاح موزۀ اسناد انتشارات علمی و فرهنگی، سندی دیگر از گنجینۀ این انتشارات که دربارۀ شکل‌گیری …

به اینجانب، محمد قاضی، تحویل شد

در حالی که قرار است به زودی موزه اسناد انتشارات علمی و فرهنگی فعالیتش را آغاز کند برگی دیگر از اسناد این نشر که …

قصدم «چانه زدن» نیست

انتشارات علمی و فرهنگی در آستانۀ راه‌اندازی موزۀ اسناد، برخی از سندهای مربوط به شکل‌گیری و تولد کتاب‌هایش …

صد سال نقاشی در تهران

انتشارات علمی و فرهنگی کتابی در حوزه هنر نقاشی به نام «صد سال نقاشی در تهران» به قلم سید امیر سقراطی منتشر کرده …