1. خانه
  2. اخبار

اژدهای عصیانِ گاوین بنتاک

«اژدها» کتاب تازه‌چاپ اشعار گاوین بنتاک با ترجمۀ سعید توانایی مروی، در صفحۀ «کتاب و ادبیات» روزنامۀ هفت صبح …

نوآوری‌های ابن خلدونی

نشریۀ فرهنگ امروز در تازه‌ترین شمارۀ خود به نقد و بررسی تجدید چاپ کتاب «اندیشۀ ابن خلدون، عصبیت و دولت» …

داستانِ زوالِ انسان و زندگی

چاپ جدید کتاب «خشم و هیاهو» از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

صدایی یکسان از دو جهان موازی

افسانۀ «تریستان و ایزوت» نوشتۀ ژوزف بدیه و ترجمه پرویز ناتل خانلزی، از سوی انتشارات علمی و فرهنگی تجدید چاپ …

پایان انتظار برای چاپ جدید «کشتن مرغ مینا»

کتاب «کشتن مرغ مینا» نوشته هارپر لی و به ترجمهٔ فخرالدین رمضانی برای بار نهم تجدید چاپ و راهی کتابفروشی‌ها شد.

روشنایی‌های شهر به روایت «اطلاعات»

روزنامه اطلاعات، روزهای سه‌شنبۀ هر هفته ضمیمه‌ای با محتوای ادبی هنری منتشر می‌کند. در شمارۀ اخیر این ضمیمه …