1. خانه
  2. اخبار

راهنمای سرگشتگانِ دکارت هم منتشر شد

به تازگی و به همت انتشارات علمی و فرهنگی و برگردان مهدی قنبری کتابی تازه در شرح و بررسی آرای فیلسوف بزرگ ابتدای …

راهنمای شوپنهاور برای سرگشتگان فلسفه

چاپ دوم کتاب «شوپنهاور» از مجموعه راهنمای سرگشتگان، از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.