1. خانه
  2. اخبار

چاپ دهم آنتونی و کلئوپاترای شکسپیر منتشر شد

یکی از سه نمایش‌نامۀ عاشقانۀ شکسپیر، آنتونی و کلئوپاترا که شصت و شش سال پیش به همت علاءالدین پازارگادی به …

در ستایش فردیت و آزادی انسان

چاپ چهارم نمایشنامۀ هِداگابلر و چاپ پنجم نمایشنامه‌های خانۀ عروسک و اشباح از سوی انتشارات علمی و فرهنگی …