1. خانه
  2. اخبار

تبریک انتشارات علمی و فرهنگی به احمد پاکتچی

انتشارات علمی و فرهنگی انتصاب احمد پاکتچی، مشاور و همکار انتشارات در احیای شوراهای علمی و سیاست‌گذاری، را به …