1. خانه
  2. اخبار

شهری که دربارۀ شهر نیست

کتاب شهر برخلاف عنوانش کتابی دربارۀ شهرها نیست، بلکه کتابی دربارۀ نظریه شهری است و شیوه‌هایی را بررسی می‌کند …