1. خانه
  2. اخبار

حضور مهدخت معین فرزند دکتر محمد معین در انتشارات علمی و فرهنگی

روز سه‌شنبه 14 بهمن ماه 99 مهدخت معین ، فرزند ارشد دکتر محمد معین در انتشارات علمی و فرهنگی حاضر شد و دربارۀ …

کتاب «ایران از آغاز تا اسلام» به چاپ بیست‌وسوم رسید

کتاب «ایران از آغاز تا اسلام» اثر رومن گیرشمن و ترجمه زنده‌یاد محمد معین از سوی انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ …