loader-img
loader-img-2
  1. خانه
  2. اخبار
  3. @خبرگزاری‌فارس

کرونا فرصت‌هایی را هم برای نشرها آفریده است

نادره رضایی معتقد است که کرونا فرصت‌هایی هم پیش روی پدیدآورندگان و ناشران گذاشته است؛ از جمله فرصت بیشتر …