1. خانه
  2. اخبار

امضای تفاهم‌نامه همکاری با کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران

در طی دیداری میان مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی و رئیس کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران، اسناد این انتشارات …