1. خانه
  2. اخبار

«سفالینه گونه موسوم به کوباچه» اثر شایسته تقدیر و برنده جایزه کتاب سال در گروه هنر

«سفالینه گونه موسوم به کوباچه» تألیف فیروز مهجور اثر شایسته تقدیر و برنده جایزه کتاب سال در گروه هنر شد.