1. خانه
  2. اخبار

شب ناصر خسرو و سفرنامه در شب‌های بخارا

پانصد و نود و ششمین شب از شب‌های بخارا به مناسبت انتشار ویراست جدید کتاب «سفرنامه ناصرخسرو» از سوی انتشارات …

شب بخارای «سیروس پرهام» برگزار شد

به همت انتشارات علمی و فرهنگی و مجله بخارا و همزمان با هفته پژوهش در پانصد و نود و چهارمین شب از شب‌های بخارا، …

شب سیروس پرهام به مناسبت انتشار کتاب «همگام با زمانه»

به همت انتشارات علمی و فرهنگی و مجله بخارا شب سیروس پرهام به مناسبت انتشار کتاب «همگام با زمانه» برگزار …