1. خانه
  2. اخبار

دوربین باید ادامۀ ذهن باشد نه ادامۀ چشم!

چندی پیش در مراسم رونمایی مجازی از کتاب صد سال عکاسی مناظر شهری تهران، به گزارش عادل پازیار این کتاب معرفی و …

صد سال نقاشی در تهران

انتشارات علمی و فرهنگی کتابی در حوزه هنر نقاشی به نام «صد سال نقاشی در تهران» به قلم سید امیر سقراطی منتشر کرده …