1. خانه
  2. اخبار

خروج فلسفه از تصرف فیلسوفان برج عاج‌نشین

چاد کائوزر نویسندهٔ «مبانی فلسفهٔ رادیکال» فلسفه را نه در مقام پادوی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، نه در …