1. خانه
  2. اخبار

هم لیبرال، هم محافظه‌کار

در آستانۀ سال نو مجلۀ اندیشۀ پویا ویژه‌نامۀ نوروز 1400 را منتشر و در بخش 10 کتاب منتخب سال 1399 در حوزۀ اندیشۀ …