1. خانه
  2. اخبار

در دالان فراموشیِ پدر چه می‌گذرد؟

این روزها در فضای مجازی از فیلم پدر ساختۀ فلوریان زلر زیاد صحبت می‌شود. او که چندین سال پیش نمایشنامه‌ای به …