1. خانه
  2. اخبار

شهر و سینما در ایران به روایت ایبنا

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در گزارشی اختصاصی کتابِ تازه‌چاپ «شهر و سینما در ایران» را شرح و معرفی کرد.