شـرکت چاپ و نشر کتیبه

شرکت چـاپ و نشـر کتیبه از جـملـه شـرکت هـای وابــستـه به شرکت انتشــارات عـلمی و فـرهنگی اسـت که بـا هـدف انجـام امـور چـاپی به خصوص کتـاب درفضایی به وسعت ده هزار متر مربع مشتمل بر2700 متر مربع سالن تـولید، 2500 متـر مربع انبار کـاغذ و محصول و همچنین 600 متر مربع ساختمان اداری در منطقه سرخه حصار تهران استقـرار یـافته است. این شرکت با بهـره‌گیری از ادوات، ماشین آلات و تجهیـزات سخت افـزاری و نـرم افزاری پیشـرفته و به کـارگیری نیروهـای متـخصص و مجرب، امکان تـامین نیازهای مطبوعاتی و انتشـاراتی مجـامع مختلف علمی، فـرهنـگی و هنـری کشـور را به بهتـرین شکل مقـدور نـموده است.

شرکت چاپ و نشر کتیبه دارای سه بخش سه بخش پـیش از چـاپ، چـاپ و پـس از چـاپ است و در هر کدام از این بخش ها از پیشرفته ترین و بروزترین تجهیزات صنعت نشر اعم از  اسکنر، پروف، پلیت ستر  بهره میگیرد و تمامی مراحل به صورت دیجیتال و زیر نظر نیروهای متخصص انجام میپذیرد.