رضایی دشت ارژنه ،محمودزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید